Dit zijn sprekers van het seminar

 

“Pauline de Wilde is presentatrice en dagvoorzitter. Pauline heeft al 25 jaar ervaring op tv en op het podium als dagvoorzitter en doet dit nog steeds met veel plezier. De thema’s die haar het meest aanspreken zijn duurzaamheid, innovatie en empowerment. Dit past dan ook goed bij het thema Samen Beslissen. Pauline vindt interactie met het publiek belangrijk, dus ze zal tijdens het seminar het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt aanmoedigen om Samen Beslissen in de praktijk te brengen.”

“Rein van der Leeuw is voorzitter van Stichting Darmkanker en ervaringsdeskundige. In 2010 kreeg Rein de diagnose darmkanker. Inmiddels is hij genezen en heeft hij een stoma. Rein is voorzitter geweest van de stomavereniging, maar ook daarna wilde hij zich blijven inzetten en dan vooral voor mensen met darmkanker. Rein was betrokken bij de oprichting van de werkgroep darmkanker, die uiteindelijk is uitgegroeid tot Stichting Darmkanker. Het doel van Stichting Darmkanker is belangenbehartiging, informatievoorziening en patiënten met elkaar in contact brengen. Rein zal tijdens het seminar een introductie geven over Stichting Darmkanker.”

“Arnica Nijhof werkt bij Stichting Darmkanker. Tijdens haar werk zet Arnica zich in om mooie initiatieven die patiënten ondersteunen bij elkaar te brengen en op de juiste manier in te zetten. Patiënten hebben behoefte aan eenduidige informatie op een centrale plek. Begeleiding bij het nemen van beslissingen die het dagelijks leven beïnvloeden is ook belangrijk voor patiënten. Het doel van Arnica is om de krachten te bundelen en Samen Beslissen in de praktijk te brengen. Tijdens het seminar zal Arnica vertellen over projecten van Stichting Darmkanker die bijdragen aan Samen Beslissen.”

“Carlo Schippers is opgeleid tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool van Utrecht. Carlo werkt al ruim 15 jaar in het UMC Utrecht Cancer Center en zijn specialisme is tumoren van de slokdarm en maag. In 2016 richtte Carlo samen met Michiel de Klein het bedrijf Patiëntenbegrijpen op. Het doel van dit bedrijf is om patiëntenverenigingen en zorgverleners samen te laten werken in het realiseren van Samen Beslissen. Daarbij is betrouwbare voorlichting de basis, voor patiënten en hun naasten, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Patiëntenbegrijpen ontwikkelde onder meer een platform met voorlichtingsvideo’s en ervaringsdeskundigheid van patiëntenverenigingen, die gericht met patiënten kunnen worden gedeeld. Tijdens het seminar zal Carlo vertellen over een van de projecten van Patiëntenbegrijpen in samenwerking met Stichting Darmkanker.”

“Mendy Zournas-Hermans werkt als verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis. De algemene drijfveer voor Mendy is de patiënt. Ze vindt het belangrijk dat patiënten terechtkomen in een ziekenhuis waar je je veilig voelt en waar je goede zorg en behandeling krijgt. Dagelijks worden er beslissingen genomen in de spreekkamer over behandelingen. Mendy vindt het belangrijk dat de patiënt daarbij de eigen regie kan houden. Als verpleegkundig specialist is Mendy een vast aanspreekpunt voor de patiënt en biedt ze ondersteuning in het proces van Samen Beslissen. Tijdens het seminar op 27 maart zal Mendy vertellen over het project Samen Beslissen makkelijker maken, zodat iedere patiënt de eigen regie behoudt tijdens de behandeling.” 

“Jurriaan Tuynman studeerde geneeskunde in Amsterdam. Hij werkt als colorectaal chirurg in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Daarnaast geeft Jurriaan veel onderwijs op nationaal en internationaal niveau. Ook richtte hij met zijn team de poli Functioneel Herstel op. Hij ontdekte dat wat patiënten nodig hebben en wensen, vaak anders is dan zorgprofessionals denken. ‘We moeten bij de behandeling veel meer rekening houden met de individuele wensen van patiënten. En ze beter begeleiden voor en na het traject, want hoe kunnen ze anders de juiste keuzes maken? Hoe máák je samen met je patiënten keuzes? Om dat goed te kunnen doen, hebben zowel artsen als patiënten een goede leidraad nodig.’  Tijdens de training voor verpleegkundig specialisten op het seminar deelt Jurriaan zijn inzichten én geeft hij handvatten om patiënten te begeleiden.”

“Haske van Veenendaal is gezondheidswetenschapper. Onlangs promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met zijn proefschrift ‘Op weg naar gelijkheid in de zorg: het versnellen van de toepassing van samen beslissen in de dagelijkse (oncologische) praktijk’. Haske is medeoprichter van de School voor Samen Beslissen, dat leermateriaal en trainingen aanbiedt om Samen Beslissen te stimuleren. Op 27 maart zal Haske een interactieve lezing geven over het belang van Samen Beslissen in de zorg en hoe je dit kunt toepassen in de praktijk.”

“Bram Kuiper is van huis uit klinisch psycholoog en werkt al 37 jaar in de oncologie. Hij was onder meer directeur van het Helen Dowling Instituut en hoofd van de afdeling medische psychologie van het VU Medisch Centrum. Sinds 7 jaar werkt hij meer dan voltijds als CEO bij Tired of Cancer dat hij oprichtte met Door Vonk. Dit bedrijf ontwikkelde de Untire Now app, die mensen effectief helpt tegen vermoeidheid bij kanker. De app biedt een uitgebalanceerd, breed programma om energie te herwinnen. Zo komen er thema’s aan bod die een rol kunnen spelen bij vermoeidheid, zoals stress, slecht slapen, angst, grenzen stellen en beperkt bewegen. Tijdens het seminar zal Bram samen met Rutger Koornstra een workshop geven over vermoeidheid bij kanker en hoe ermee om te gaan.”

“Rutger Koornstra studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Rutger werkte in het Radboudumc in Nijmegen en deed veel ervaring op in immunotherapiebehandeling van patiënten met uitgezaaide huidkanker. In 2017 promoveerde hij op hormonale behandeling van borstkanker. Tegenwoordig werkt hij in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Rutger vindt het belangrijk om naast de patiënt te staan en zo goed mogelijk antwoord te vinden op alle vragen die een patiënt heeft na de diagnose kanker. Rutger zal tijdens het seminar samen met Bram Kuiper een workshop geven over vermoeidheid bij kanker en hoe ermee om te gaan.” 

“Charissa Sabajo heeft de opleiding geneeskunde afgerond in Leiden. Zij heeft gewerkt als arts-assistent chirurgie in het Groene hart ziekenhuis in Gouda. Momenteel is zij arts-onderzoeker en houdt zij zich bezig met voorzorg (prehabilitatie) bij de colorectale chirurgie. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is zij aangesteld om alle ziekenhuizen in Nederland te ondersteunen met het opstarten van prehabilitatie bij colorectale chirurgie. Charissa zal tijdens het seminar een workshop geven over het belang van goede voorzorg.”

“Elles van Geest is zelfstandig jurist gespecialiseerd in privacy wetgeving zowel bij de overheid als in de zorg. Elles is ervaringsdeskundige met een geschiedenis van polyposis, endeldarmkanker en dikke darmkanker. Sinds 2019 heeft ze een ileostoma. Ze is dus bekend met de fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten van darmkanker. Sinds oktober 2023 is Elles kandidaat bestuurder van Stichting Darmkanker. Haar motivatie is om de kwaliteit van leven van mensen met darmkanker en kanker survivors te verbeteren. Daarnaast is Elles medisch en oncologisch personal fitnesstrainer en verbonden aan Stichting Tegenkracht en Trainen Na Kanker. Tijdens het seminar zal Elles een workshop geven over hoe beweging kan helpen om bijwerkingen te verbeteren en hoe een oncologisch fitnesstraject eruit ziet.”

“Tom Weerts is verpleegkundig specialist MDL-oncologie in het Zuyderland Ziekenhuis. Tom is verpleegkundige geworden omdat hij er voor mensen wil zijn en het verschil wil maken in gezondheidsbeleving. In zijn rol als verpleegkundig specialist is hij specialisme overstijgend betrokken bij de behandeling van patiënten met (endel)darm-, maag- en slokdarmkanker. Doordat zijn functie specialisme overstijgend is kan hij langdurige behandelrelaties met patiënten aangaan en hen goed begeleiden bij het samen beslissen over wat het beste past bij de patiënt. Tom neemt deel in het expertpanel en gaat op 27 maart in gesprek over het thema Samen Beslissen.”

“Kasper Klaarenbeek is business coach en schrijver. In 2018 kreeg hij de diagnose NET, een zeldzame vorm van kanker die zich in zijn darmen en hormonale systeem heeft genesteld. Kasper ontdekte dat hij bijna geen mannelijke lotgenoten tegenkwam om mee te praten. Hij besloot een boek te schrijven over zijn ervaringen en interviewde lotgenoten, medisch specialisten en psychologen. In zijn boek ‘Écht de Sjaak!’  zijn de ervaringen en inzichten van Kasper te lezen. Deze ervaringen zal Kasper tijdens het seminar delen in het expertpanel.”