Colofon

Deze website heeft tot doel om mensen die getroffen zijn door darmkanker, hun naasten en andere geïnteresseerden of directbetrokkenen te informeren. Daarnaast geeft Stichting Darmkanker informatie over haar belangrijke taak als belangenbehartiger. De website biedt informatie aan bezoekers over informatiebijeenkomsten of bijeenkomsten voor lotgenotencontact.

De informatie op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Darmkanker. De inhoud wordt niet beïnvloed door adverteerders.

Redactie

Marlies Jansen
Jolanda Hamer

Foto’s

Joris Aben

Vormgeving en techniek

Reclamebureau 390