Nieuwsbericht 18 juli 2022
18 juli 2022

Vacature Bestuursleden voor Stichting Darmkanker

vacature Bestuursleden
Deel dit bericht

Vacature Bestuursleden voor Stichting Darmkanker

Loop jij warm voor Stichting Darmkanker? En wil jij je inzetten om de zorg en kwaliteit van leven van mensen die met darmkanker te maken krijgen te verbeteren? Stichting Darmkanker zoekt betrokken en communicatief sterke

Bestuursleden

die samen met de andere bestuursleden verder richting kunnen geven aan deze patiëntenorganisatie.

Stichting Darmkanker

Stichting Darmkanker zet zich in voor mensen die geconfronteerd worden met darmkanker en hun naasten. Wij behartigen de belangen van de 80.000 mensen die hier in Nederland mee te maken hebben. De focus is, naast belangenbehartiging, gericht op informatievoorziening, kwaliteit van zorg en lotgenotencontact.

Stichting Darmkanker is een nog jonge patiëntenorganisatie. De komende jaren speelt het verder uitbouwen en het verankeren van de stichting in een veranderend zorglandschap een belangrijke rol. Patiëntenorganisaties nemen een steeds belangrijkere positie in bij de ontwikkelingen rondom kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Om mee te kunnen gaan in deze veranderende omgeving is een stevige en professionele patiëntenorganisatie een must. Dat vraagt ook om substantieel meer funding en een intensieve samenwerking met partners in de zorgketen en collega-organisaties.

De stichting is jong en ambitieus en op zoek naar enthousiaste, verbindende en inspirerende bestuursleden die onze stichting mee willen uitbouwen. Stichting Damkanker heeft een nauwe samenwerking met de Stomavereniging.

Vacature Bestuursleden

Het bestuur richt zich op het maken en vaststellen van de prioriteiten en het beleid van de stichting voor de komende jaren.

Als bestuurslid werk je samen in een team van drie bestuursleden en kom je elke zes weken bij elkaar om te overleggen. Hierbij is ook de directeur van het Landelijk Bureau van Stichting Darmkanker en Stomavereniging aanwezig, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle strategische beleidsbeslissingen. Als bestuurslid stuur je op afstand, bepaal je de koers mee en breng je expertise in om Stichting Darmkanker verder te laten groeien.

Welke werkzaamheden doe je als bestuurder?

 • Expertise inbrengen vanuit jouw eigen vakgebied, ter ontwikkeling van de stichting;
 • Je verdiepen in de ontwikkeling van patiëntenorganisaties, de gezondheidszorg in het algemeen en van darmkanker in het bijzonder;
 • Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur, het Landelijk Bureau en de vrijwilligers;
 • Vanuit betrokkenheid gevraagd en ongevraagd advies geven;
 • Stichting Darmkanker bij voorkomende gelegenheden vertegenwoordigen.

Ook nog interessant om te weten:

 • De tijdsindicatie voor deze bestuursfunctie is gemiddeld een à twee dagen per maand;
 • Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd en zijn herbenoembaar;
 • De bestuursfunctie is onbezoldigd, waarbij uiteraard wel sprake is van een vergoeding van de gemaakte onkosten.

Wij zoeken jou!

 • Wil je graag op bestuurlijk niveau mee een patiëntenorganisatie sturen?
 • Voel je je betrokken bij darmkanker en de kwaliteit van leven van mensen met darmkanker?
 • Is het jouw kracht om goed en helder te communiceren en je netwerk in te zetten voor de stichting?
 • Heb je er plezier in om samen met een team van enthousiaste bestuursleden te werken?
 • Kun jij de stichting helpen verder te groeien en meehelpen om meer middelen te krijgen voor ons werk?
 • Ben jij bereid je netwerk in te zetten om de belangen van mensen met darmkanker te vertegenwoordigen en voor het voetlicht te brengen?
 • Heb je zelf of in je directe omgeving ervaring met darmkanker en wil je die ervaring inzetten om de informatie en zorg over darmkanker te helpen verbeteren?

Dan zijn we zeker op zoek naar jou en nodigen we jou graag uit om contact met ons op te nemen. Stuur een mail met CV en motivatie naar: info@darmkanker.nl of bel voor meer informatie naar Rein van der Leeuw, voorzitter van Stichting Darmkanker via 06-53473790 of Jan Hobbelen, directeur Stichting Darmkanker en Stomavereniging via 06-41190949.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor 21 augustus 2022.

Laatste artikelen