Nieuwsbericht 1 maart 2021
1 maart 2021

Daling aantal diagnoses darmkanker is zorgwekkend

Deel dit bericht

Daling aantal diagnoses darmkanker is zorgwekkend

De Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker maken zich zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker als gevolg van de Corona-crisis. Aan het begin van Darmkankermaand maart roepen zij, samen met ex-patiënt André van Duin en bestuursvoorzitter Erasmus MC Ernst Kuipers, iedereen op extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

In 2020 kregen bijna 12.000 mensen de diagnose darmkanker, een daling van 8,4% ten opzichte van 2019. Het aantal diagnoses daalt al een aantal jaar dankzij de invoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker in 2014. De daling is in 2020 echter ook toe te schrijven aan het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker, uitstel van (huis)artsenbezoek door mensen die klachten hebben, en het afschalen van de zorg in het voorjaar als gevolg van de coronapandemie. De daling van het aantal darmkankerdiagnoses was dan ook het grootst onder mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar , de leeftijdsgroep die binnen het bevolkingsonderzoek elke twee jaar gescreend wordt.

Tijdens de wereldwijde darmkankermaand roepen Ernst Kuipers, voormalig Maag Darm Lever-arts en bestuursvoorzitter Erasmus MC, en André van Duin, bij wie vorig jaar darmkanker werd ontdekt, samen met de Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker alle Nederlanders op alert te zijn op signalen van darmkanker en zich bij klachten te melden bij de huisarts. De oproep geldt in het bijzonder voor 50-plussers.

“In het najaar van 2020 is bij mij darmkanker geconstateerd. Ik was er gelukkig op tijd bij en kon daardoor goed behandeld worden. Ik zou daarom iedereen willen aanraden om alert te zijn op de signalen van darmkanker. Kijk bijvoorbeeld na je toiletbezoek even achterom. Dat heeft mijn leven gered!”, aldus André van Duin.

Bevolkingsonderzoek

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek zijn 21.000 gevallen van darmkanker opgespoord. Ernst Kuipers: “Het onderzoek heeft door corona vorig jaar enige tijd stilgelegen. Daarom is het extra belangrijk dat mensen die een uitnodiging ontvangen, hier gehoor aan geven. Ook kunnen mensen zelf alert zijn. Ga met klachten die verband kunnen houden met darmkanker altijd naar de huisarts. Ook in coronatijd.” Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. Dagelijks overlijden 13 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. De kans op genezing is veel groter als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Zeven signalen van darmkanker

Ook de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) benadrukt het belang van vroege opsporing. “Daarmee kunnen we echt het verschil maken. Met nóg slimmere screening, een slimmere selectie van mensen die voor het bevolkingsonderzoek in aanmerking komen en nog meer specifieke testmethoden, willen we bereiken dat niemand meer aan darmkanker hoeft te sterven”, zegt Bernique Tool, directeur van de MLDS. Om mensen te helpen darmkanker in een vroeg stadium te herkennen, heeft de MLDS de 7-signalentest ontwikkeld waarmee mensen zeven signalen kunnen herkennen die met darmkanker verband houden, waaronder bloed bij de ontlasting, onverklaarbaar gewichtsverlies en loze aandrang.

Steun voor patiënten

Voor mensen die worden geconfronteerd met darmkanker is sinds vorig jaar de Stichting Darmkanker actief. Rein van der Leeuw, voorzitter Stichting Darmkanker: “Darmkanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden. Wij helpen mensen de weg te vinden bij wat er op hen afkomt zodra zij de diagnose krijgen. Zo maken we patiënten erop attent dat ze zelf kunnen meebeslissen over de meest geschikte behandeling. We geven begrijpelijke informatie of brengen hen in contact met ervaringsdeskundigen met wie ze hun zorgen kunnen delen.”

Over Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoeken te financieren en voorlichting te geven. Voor hen en met hen strijden wij voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.

Stichting Darmkanker staat mensen met darmkanker bij, in welke fase van het proces zij zich ook bevinden. Van diagnose tot behandeling, van herstel tot leven met de gevolgen ervan, en óók als geen genezing mogelijk is. De kwaliteit van leven staat in al deze fases centraal.

Dit zijn de 7 signalen bij darmkanker, herken jij ze? 

Laatste artikelen