Werken met kanker

Wanneer je je ziekt meldt, mag je werkgever niet vragen wat jou mankeert. Maar als je vertelt dat je kanker hebt, is er vaak wel meer begrip en steun. Steeds meer mensen met kanker werken door of gaan weer zo snel mogelijk aan de slag als dit voor hen fysiek en mentaal mogelijk is. Werk biedt ook structuur en afleiding.

Om te doen en over na te denken:

  • Plan een gesprek met je werkgever en vertel wat er met je aan de hand is.
  • Maak ook een afspraak met de bedrijfsarts of een arts van de arbodienst. Hij begeleidt je tijdens het werk of als je weer wilt gaan werken.
  • Wil je blijven werken of stop je (tijdelijk)? Zo ja, op welke manier? Het is goed mogelijk dat dit verandert in de loop van het traject. Bijvoorbeeld omdat je concentratievermogen vermindert. Regel het samen met je collega’s en je werkgever.
  • Hoe wil je contact houden? Je kunt je collega’s zelf informeren of het via je leidinggevende laten lopen.
  • Wat is voor jou prettig en haalbaar? Dat staat voorop.

Praten over kanker op de werkvloer kan lastig zijn. De gesprekshulp Werk en Kanker helpt je hierbij.