Nieuwsbericht 16 maart 2022
16 maart 2022

Stichting Darmkanker vraagt ministerie meer steun

Meer geld nodig voor Stichting Darmkanker
Deel dit bericht

Stichting Darmkanker vraagt ministerie meer steun

Afgelopen jaar kregen zo’n 13.000 mensen de diagnose darmkanker. Meer dan 80.000 Nederlanders leven met (dikke) darmkanker of de gevolgen ervan. Stichting Darmkanker is de eerste en enige plek die specifiek is gericht op hun ziekte. Die een luisterend oor en betrouwbare informatie biedt en zich sterk maakt voor betere zorg. Dat is hard nodig. Toch stelt het ministerie van VWS geen extra geld beschikbaar.

Eén euro voor betere zorg

De huidige subsidie van de 19 patiëntenorganisaties van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is bij elkaar ongeveer € 900.000. Wij vertegenwoordigen zo’n 800.000 mensen die geraakt zijn door kanker. Dit betekent dat wij een budget van ongeveer € 1 per patiënt krijgen. Dat is veel te weinig om de kwaliteit van zorg en leven voor mensen en naasten die getroffen zijn door kanker serieus te verbeteren. Dit terwijl dat echt nodig is.
Zorgverzekeraars, een zorginstituut, de NZa en de ziekenhuizen beschikken over enorme budgetten en voelen niet de directe noodzaak om te veranderen. Wij als patiëntenorganisaties voelen die directe druk en noodzaak om te verbeteren wél.

Meer subsidie

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over patiëntenorganisaties en de subsidies voor 2023. Wij hebben samen met de andere 18 (kanker)patiëntorganisaties van de NFK een brief geschreven naar de Tweede Kamer om er bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op aan te dringen om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de patiënten- en cliëntenorganisaties.

Dit doet Stichting Darmkanker

Extra geld is hard nodig om te blijven doen wat we doen, en méér:

  • Persoonlijk contact met ervaringsdeskundigen organiseren om mensen met darmkanker bij te staan. Wat komt er op je af als je kanker krijgt? Hoe ga je om met je angsten en zorgen? Hoe kun je meebeslissen over je behandeling?
  • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van darmkankerzorg
  • Ons sterk maken voor betere zorg door met de Gezondheidsraad, het Zorginstituut, Kennisinstituut en ziekenhuizen om de tafel te zitten en te participeren in projecten, bijvoorbeeld over Samen Beslissen
  • Ons hard maken voor betere zorg voor specifieke groepen zoals jongeren
  • Betrouwbare voorlichting geven (óók over het voorkomen van darmkanker)
  • Campagnes voeren om mensen bewust te maken van de signalen van darmkanker. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is te behandelen!

Steun je ons?

Mail deze brief naar cie.vws@tweedekamer.nl

BEDANKT! #Zorgen voor elkaar.

 

Laatste artikelen