Nieuwsbericht 14 februari 2022
14 februari 2022

Vernieuwde Dikkedarmkanker keuzehulp gelanceerd

Dikkedarmkanker keuzehulp
Deel dit bericht

Vernieuwde Dikkedarmkanker keuzehulp gelanceerd

De Dikkedarmkanker keuzehulp ondersteunt patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker en haar behandelteam bij het kiezen van de best passende behandeling. De keuzehulp is doorontwikkeld en de vernieuwde versie is vandaag gelanceerd. In de vernieuwde keuzehulp zijn nieuwe behandelopties conform richtlijn opgenomen, informatie over biomarkers toegevoegd en is er een betere balans in informatie over bijwerkingen en effectiviteit.

Samen beslissen

Met de vernieuwde keuzehulp worden patiënten en zorgverleners nog beter ondersteund bij het samen beslissen. Bij uitgezaaide dikkedarmkanker staan patiënten vaak voor een lastige behandelkeuze. De meeste van deze patiënten kunnen niet genezen worden en bij hen is het doel van de behandeling vaak tweeledig: leven verlengen, maar ook zoveel mogelijk kwaliteit van leven behouden.

Voor iedere patiënt ligt de balans tussen deze twee zaken net iets anders. Bovendien is het effect van een behandeling bij een patiënt afhankelijk van vele factoren. Dit maakt het uitermate lastig een goede voorspelling te doen van het effect op lengte van leven én op kwaliteit van leven.

Dikkedarmkanker keuzehulp

Kortom, bij behandelkeuzes voor uitgezaaide darmkanker is samen beslissen in de spreekkamer essentieel om zowel de kennis en kunde van de arts, als de wensen en afwegingen van de patiënt mee te kunnen nemen in het besluit. De Dikkedarmkanker keuzehulp is gemaakt om dit proces optimaal te ondersteunen.

De Dikkedarmkanker keuzehulp is ontwikkeld door de Maag Lever Darm Stichting, een team van internist-oncologen, ZorgKeuzeLab en Stichting Darmkanker. Een van de initiatiefnemers was prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog in het UMC Utrecht. Inmiddels hebben een groeiend aantal oncologieteams deze werkwijze omarmd en wordt de keuzehulp in 15 ziekenhuizen ingezet als vast onderdeel van het zorgtraject.

Informatie over biomarkers

Eind 2020 is een projectgroep gestart met de doorontwikkeling van de keuzehulp. Behoefteonderzoek onder patiënten en internist-oncologen heeft ook inzicht gegeven in drempels voor gebruik, aanvullende behoeftes en potentiële verbeterpunten.

Ook is er steeds meer bekend over de specifieke eigenschappen van dikkedarmkanker, ook wel biomarkers genoemd. Deze eigenschappen zeggen iets over de agressiviteit van de ziekte, maar bepalen ook de behandelopties. Sommige (nieuwe) medicijnen werken bijvoorbeeld alleen wanneer de tumor een specifieke eigenschap heeft. Door in de keuzehulp ook informatie over de biomarkers op te nemen, bieden we transparantie en zorgen we voor begrip over de behandelopties die aan de individuele patiënt worden aangeboden.

Vandaag is de vernieuwde versie van de Dikkedarmkanker keuzehulp gelanceerd. Komende tijd richten we ons op de verdere uitrol van de keuzehulp middels implementatie in onderzoeksverband in tien nieuwe ziekenhuizen.

Laatste artikelen