Nieuwsbericht 24 januari 2022
24 januari 2022

Stichting Darmkanker doet aanbevelingen bevolkingsonderzoek darmkanker

aanbevelingen bevolkingsonderzoek darmkanker
Deel dit bericht

Stichting Darmkanker doet aanbevelingen bevolkingsonderzoek darmkanker

Wat kan er verbeterd worden aan het bevolkingsonderzoek darmkanker? Dat vroeg de Gezondheidsraad aan ons. We werden uitgenodigd voor het presenteren van onze aanbevelingen bevolkingsonderzoek darmkanker.

In Nederland wordt iedereen tussen 55 en 75 jaar elke twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Door dit onderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden behandeld.

Mooie resultaten

Stichting Darmkanker is een groot voorstander van het bevolkingsonderzoek darmkanker en er zijn al mooie resultaten te zien. Zo laat de monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2020 van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zien dat sinds de invoering van het programma de sterfte aan darmkanker is gedaald van 50,2 naar 38,7 per 100.000 inwoners.

Verder zien we een hoge deelnamegraad van gemiddeld 71,6%. In het jaar 2020 zijn er via het bevolkingsonderzoek 2.319 darmtumoren en 13.999 advanced adenomen (grote poliepen die een voorstadium zijn van darmkanker) vastgesteld.

Aanbevelingen bevolkingsonderzoek darmkanker

Wij vinden het programma geslaagd en zien het graag voortgezet worden. Wel hebben wij een aantal aanbevelingen om het bevolkingsonderzoek te verbeteren om nog meer gezondheidswinst te behalen. Deze hebben wij afgelopen week gepresenteerd aan de Gezondheidsraad:

  1. Verlaging screeningsleeftijd van 55 jaar naar 50 jaar. Op basis van de huidige cijfers en ontwikkelingen verwachten wij dat in de leeftijdscategorie 50-55 jaar jaarlijks 1.000 gevallen van darmkanker en 5.900 poliepen kunnen worden vastgesteld.
  2. Verfijning FIT-test en extra aandacht voor opsporen endeldarmkanker. Door het verlagen van de afkapwaarde van de huidige FIT-test kan darmkanker in een vroeger stadium worden opgespoord. Verder is onze ervaring dat met de huidige FIT-test endeldarmkanker in een te laat stadium wordt opgespoord. Wij zien aanvullende testmogelijkheden daarom graag nader onderzocht.
  3. Doorontwikkeling van de nauwkeurigheid en patiëntvriendelijkheid van testen. Wij willen onderzoek stimuleren naar minder invasieve testen. Er moet een onderzoeksagenda komen voor het nauwkeuriger en vriendelijker maken van de FIT-test.
  4. Vergroten deelnamegraad en bewustwording van darmkanker door gezamenlijke campagnes. We werken graag samen met andere partijen om het belang van het bevolkingsonderzoek en de bewustwording van darmkanker onder de aandacht te brengen.

Stichting Darmkanker ziet het huidige bevolkingsonderzoek darmkanker als een mooie graadmeter om verbeteringen door te voeren die zorgen voor meer gezondheidswinst. Wij dragen graag ons steentje bij aan het mee verbeteren en verder optimaliseren van dit programma.

Laatste artikelen